Paragon w sklepie internetowym? Obowiązek posiadania kasy fiskalnej w 2013 roku.

Posted by on Lut 28, 2013 in Kasy fiskalne | 0 comments

Paragon w sklepie internetowym? Obowiązek posiadania kasy fiskalnej w 2013 roku.

Pod koniec zeszłego pojawiło się nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie posiadania urządzeń rejestrujących w firmie i ewidencji sprzedaży z ich użyciem.               Od 1 styczniu 2013 roku dokument ten zaczął obowiązywać – a przedsiębiorcy, którzy dotychczas korzystali z prawa do zwolnienia z instalowania kasy fiskalnej, w tym roku musieli zaplanować jej zakup. Dlaczego?     

Otóż drastycznie spadł limit obrotów rocznych, które zwalniały z konieczności posiadania urządzenia fiskalnego. Zgodnie z aktualnymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 11 grudnia 2012 r., poz. 1382), podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych ma obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.  Jeżeli jednak nie przekroczy limitu w wysokości 20.000zł – jest zwolniony z tego obowiązku. Warto wspomnieć, że w zeszłym roku limit ten wynosił 40.000zł dla przedsiębiorców kontynuujących działalność – 20.000 dla tych, którzy ją rozpoczynali. Od 2013 roku limity zostały zrównane dla obu grup.

Szkoły nauki jazdy nie są już zwolnione z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych. Muszą zaopatrzyć się w urządzenia rejestrujące, prowadzić ewidencję usług i podatku należnego oraz drukować paragony fiskalne dla klientów.

 A co ze sprzedażą przez Internet?  Czy przedsiębiorcy działający w e-sklepach muszą od 2013 roku zainstalować kasę lub drukarkę fiskalną?

Nie zmieniły się przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem Internetu. Utrzymano więc to szczególne zwolnienie od ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej.

Warunkiem jest, by zapłata za sprzedany towar w całości została przesłana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Wówczas taka transakcja nie musi być rejestrowana na urządzeniu fiskalnym. Podatnik prowadzący sprzedaż w sklepie internetowym, może więc korzystać (niezależnie od wysokości obrotów) ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej – co nie oznacza, że nie obowiązuje go żadna ewidencja. E-sklep jest zobligowany ewidencjonować dowody zapłaty za sprzedaż internetową i przechowywać je przez okres 5 lat. Ważne jest, by te dokumenty  zawierały jednoznaczne informacje o: Towarze jakiego dotyczyła zapłata, danych osoby fizycznej (lub rolnika ryczałtowego), na rzecz której dokonano sprzedaży towaru (i jego wysyłki), oraz o adresie nabywcy. Przy czym należy pamiętać, że istnieją produkty, których sprzedaż bezwzględnie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej – nawet jeśli zamówiona została przez Internet, dociera do klienta drogą wysyłkową i opłacona została przelewem na rachunek bankowy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *