Zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku

Posted by on Gru 29, 2014 in Kasy fiskalne | 0 comments

Zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku

Już nie długo, bo 1 stycznia 2015 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów regulujące kwestię stosowania kas fiskalnych oraz zwolnień w tym zakresie. Wiemy już, że przepisy tego aktu prawnego zmuszą kilkadziesiąt tysięcy polskich przedsiębiorców do wprowadzenia urządzeń rejestrujących w swoich firmach. Jak wygląda sytuacja w przypadku sprzedaży wysyłkowej? Ustawodawca zdecydował się zachować zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 r. Mimo to,  podatnicy, którzy korzystają z tego przywileju, powinni uważnie zapoznać się z nowymi przepisami.

Z początkiem roku kolejna, spora grupa podatników straci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Jak dużo przedsiębiorców, będzie zmuszonych do zakupu kasy lub drukarki? Szacuje się, że do końca lutego 2015 roku urządzenie fiskalne w firmie wprowadzi ok. 100 000 przedsiębiorców! Sytuacja ta ma związek z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów. Wspomnieliśmy we wstępie, iż osoby zajmujące się sprzedażą wysyłkową, nie muszą się obawiać utraty zwolnienia, gdyż ustawodawca nie pozbawił przywileju sprzedaży bez kasy tej właśnie formy sprzedaży. Jednocześnie osoby, które prowadzą np. sklepy internetowe powinny uważnie zapoznać się z nowelizacjami w sprawie kas. Może się okazać, że stracą prawo do zwolnienia z innego powodu. Zmieniły się bowiem przepisy dotyczące m.in. dostaw towarów – niektóre z nich znalazły się na liście wyłączeń z wszelkich zwolnień z kas.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów – kasy fiskalne w 2015 roku trafią do tysięcy podatników!

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) będzie obowiązywać w latach 2015 i 2016.

Zastąpi ono obowiązujące do końca 2014 roku rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

Kasy fiskalne w 2015 roku – będą zmiany w przepisach

Podatnicy obawiali się zmiany kwoty limitu obrotów do zwolnienia podmiotowego – ale nowe rozporządzenie nie wprowadziło zmian w tym zakresie. Jednak zmieniły się inne regulacje – najistotniejszą z nich i najbardziej radykalną ze zmian w stosunku do obecnego stanu prawnego jest poszerzenie katalogu czynności wyłączonych z wszelkich zwolnień z kas. Na liście wyłączeń znalazły dodatkowe usługi. Jakie? Kasy fiskalne w 2015 roku obligatoryjnie będą musieli wprowadzić podatnicy świadczący m.in.: usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi gastronomiczne, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy, w tym stomatologów.

Wszystkie czynności, dla których od 1 stycznia 2015 roku przestanie obowiązywać prawo do zwolnienia z kas fiskalnych, zostały wymienione w § 4 rozporządzenia aktualnego w latach 2015-2016. Ostateczna treść tego dokumentu jest już znana od listopada – a jego projekt od lipca 2014 roku. Nowelizacje zobowiązujące do instalacji kas fiskalnych nie są więc dla usługodawców zaskoczeniem. Wyłączenie kolejnych czynności ze zwolnień z kas to jednak nie jedyne zmiany wprowadzone przez resort finansów.

W nowym rozporządzeniu w sprawie zwolnień nie pojawił się także żaden zapis, z którego wynikałoby, iż przywilej sprzedaży bez kasy przysługuje podatnikom ze względu na niewielką liczbę świadczonych usług. Do 31 grudnia 2014 roku ze zwolnienia mogą jeszcze korzystać podatnicy, których sprzedaż usług spełnia następujące warunki:

  • każde świadczenie usług dokumentowane jest fakturą zawierającą dane identyfikujące odbiorcę
  • łączna liczba świadczonych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, a łączna liczba odbiorców była mniejsza niż 20

Niestety zwolnienie ze względu na niewielką liczbę świadczonych usług przestanie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2015 roku! Przywilej sprzedaży bez kasy na tej podstawie został zlikwidowany.

A jakie zmiany w przepisach zainteresują przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą wysyłkową, a więc prowadzących np. sklepy internetowe? Jak nowe rozporządzenie Ministra Finansów, aktualne w latach 2015 i 2016, reguluje kwestię zwolnienia z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku?

Zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku

Ustawodawca zdecydował zachować prawo do zwolnienia z kas fiskalnych dla podatników, którzy prowadzą sprzedaż wysyłkową, o ile spełniają oni warunki określone w rozporządzeniu.

O tym, na jakich zasadach przysługuje zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku, możemy przeczytać w § 2 ust. 1 nowego rozporządzenia, w związku z poz. 37 załącznika do tego aktu prawnego.

Z poz. 37 załącznika dowiadujemy się, że zwolnieniom z kasy fiskalnej w latach 2015-2016 podlega:

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Trzeba przy tym pamiętać, że opisywane zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej nie przysługuje tym podatnikom, którzy wykonują czynności wymienione w § 4 pkt 1 rozporządzenia.

Jeśli więc przedsiębiorca sprzedaje wysyłkowo sprzęt telewizyjny, telekomunikacyjny czy fotograficzny – to w tej sytuacji musi obowiązkowo wystawić paragon fiskalny dla klienta do każdej takiej sprzedaży.

No i tutaj mamy również pewną nowość w przepisach, istotną dla osób, które prowadza sklepy internetowe czy zajmują się sprzedażą w serwisach aukcyjnych.

Wśród czynności dodanych do katalogu wyłączeń z jakichkolwiek zwolnień znalazły się nie tylko usługi, ale również dostawa towaru. W § 4 rozporządzenia aktualnego od 1 stycznia 2015 roku możemy przeczytać, iż:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

(…)

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

Podatnicy zajmujący się sprzedażą perfum lub wód toaletowych przez Internet, zgodnie z nowym rozporządzeniem, mają obowiązek ewidencjonowania każdej takiej transakcji z zastosowaniem kasy fiskalnej.

Poza tym w § 4 pkt 1 lit. l nowego rozporządzenia mamy jeszcze jeden ważny szczegół, na który warto zwrócić uwagę, ponieważ również zmieni sytuację wielu podatników działających w Internecie:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

(…)

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych

Aktualne jeszcze rozporządzenie obowiązujące do 31 grudnia 2014 r. mówi jedynie o zapisanych nośnikach danych. Dokument, który wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku dodaje też sformułowanie niezapisanych. Wbrew pozorom, jest to istotna zmiana w przepisach dla podatników zajmujących się dostawą tego typu towarów w systemie wysyłkowym. Od 1 stycznia 2015 r. sprzedaż zapisanych i niezapisanych nośników danych będzie wymagała wystawiania paragonów fiskalnych. Podatnicy, którzy nie posiadają urządzeń fiskalnych w związku z korzystaniem ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej, będą musieli takie urządzenia wprowadzić w swoich firmach od 2015 roku.

Zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku – jak je zachować?

Spełnienie warunków do zachowania zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku, w praktyce wymaga od przedsiębiorców skrupulatności. Niezbędne jest też wyraźne określenie regulaminu wykonywania przelewów przez klienta. Dlaczego? Ponieważ zapłata dokonana przelewem z konta bankowego nienależącego do faktycznego odbiorcy (gdy ani z danych tej osoby, ani np. z tytułu przelewu, nie wynika, że zapłaty dokonuje odbiorca wpisany w ewidencji) nie spełnia jednego z warunków do zachowania prawa do zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej. Podatnik korzystający ze zwolnienia z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 r. nie może również przyjąć żadnej zapłaty gotówkowej. Dotyczy to także zaliczki za towar. Każda transakcja, która nie spełnia wymogów do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej musi zostać zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem fiskalnym. Chyba, że podatnik dodatkowo posiada prawo do innego zwolnienia np. ze względu na nieprzekroczenie określonego limitu obrotów.

Prowadzisz własny sklep internetowy? A może zajmujesz się sprzedażą towarów i wykorzystujesz serwisy aukcyjne? Jeżeli chcesz uniknąć konieczności zakupu kasy fiskalnej, pilnuj trzymania się wszystkich zasad określonych w poz. 37 załącznika do rozporządzenia. A może utraciłeś prawo do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku, ze względu na poszerzony katalog wyłączeń? W takim razie dopilnuj, by nie przekroczyć terminu wprowadzenia urządzenia fiskalnego w swojej firmie. Dzięki temu unikniesz bolesnych konsekwencji finansowych.

Z dniem 1 stycznia 2015 roku tracisz prawo do zwolnienia z kas fiskalnych? Przerażają Cię formalności, których musisz dopełnić? Nie wiesz, jakie kasy fiskalne dla sklepu internetowego sprawdzą się najlepiej? Kasy fiskalne Posnet, Elzab, Novitus – nic nie mówią Ci te nazwy? Nie wpadaj w panikę! Wkrótce opublikujemy kilka praktycznych artykułów dotyczących wyboru urządzenia fiskalnego dla sprzedaży internetowej.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *